10 สถานที่ท่องเที่ยวของจีนที่ไม่ควรพลาด

By | October 20, 2020

1. พระราชวังต้องห้าม (The Forbidden City)

ตั้งอยู่ใจกลางของกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีนและอยู่ทางตอนเหลือของจตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังแห่งนี้ เป็นเขตหวงห้ามไม่ให้ประชาชนเข้า แม้แต่ข้าราชการชั้นสูง ยังต้องขออนุญาติเป็นกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี้ว่า “พระราชวังต้องห้าม” จักรพรรดิจะทรงประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนี้ กั้นพระองค์จากโลกภายนอก โดยมีสนมกำนัน ขันทีและข้าหลวงคอยรับใช้ แม้ว่าประเทศจีนจะไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว พระราชวังต้องห้ามก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน และภาพประตูเทียนอันเหมินก็ยังปรากฏอยู่ในตราประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย นอกจากนี้ พระราชวังต้องห้ามยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งไม่นานมานี้ ทางรัฐบาลจีนได้มีนโยบายจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวเพื่อจะอนุรักษ์สภาพของอาคารและสวนหย่อมไว้ ยูเนสโก้ได้ประกาศให้พระราชวังต้องห้ามร่วมกับพระราชวังเสิ่นหยางเป็นหนึ่งในมรดกในนาม พระราชวังหลวงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงในปักกิ่งและเสิ่นหยาง

2. กำแพงเมืองจีน (The Great wall)

เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัย ราชวงศ์ฉิน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากชาวฮัน กำแพงเมืองจีนยังคงเรียกว่า กำแพงหมื่นลี้ นักโบราณคดีได้ตรวจวัดความยาวของสิ่งก่อสร้างจากน้ำมือมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือ “กำแพงเมืองจีน” พบว่ายาวกว่าที่บันทึกไว้เดิมกว่า 2 เท่า หรือ 21,196.18 กิโลเมตร จากเดิม 8,850 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 15 มณฑลทั่วประเทศ และนับเป็น 1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคกลาง ด้วย มีความเชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกำแพงเมืองจีนได้ ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถมองเห็นจากอวกาศได้

3.อุทยานแห่งชาติ จางเจียเจี้ย (Zhangjiajie National Forest Park)

เป็นมรดกโลกทางธนนมชาติแห่งแรกของจีนมาตั้งแต่ปี 1992 เนื้อที่กว่า 9,500 ตารางกิโลเมตรของอุทยาน เต็มไปด้วยแท่งภูเขาหินทราย สูงขึ้นฟ้ามากกว่า 3,000 ยอด มีทัศนียภาพที่สวยงามรอบล้อมไปด้วยหมู่ขุนเขา ซื้อภาพยนต์ชื่อดัง “อวตาร” ได้นำมาเป็นฉากในการถ่ายทำ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงาม

4.เขาเทียนเหมินซานหรือถ่ำประตูสวรรค์ (Tianmen Mountain)

เขาเทียนเหมินซาน หรือ ภูผาประตูสวรรค์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของเมืองจางเจียเจี้ย ไฮไลท์ของที่นี่คือการนั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยนั่งกระเช้าขึ้นสู่จุดสูงสุดของเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที นั่งกระเช้าชมความงามของภูเขานับร้อย ยอดเขาที่สูงเสียดฟ้าและสวยงามแปลกตา ชมวิวทิวทัศน์ริมหน้าผาที่มองเห็นยอดเขาสลับซับซ้อนมากมาย และยังมีเส้นทาง 99 โค้งสู่ยอดเขา ถ้ำประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยของประเทศจีน ที่เรียกว่าถ่ำประตูสวรรค์เพราะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปจะดูคล้ายประตูขนาดใหญ่ที่เห็นท้องฟ้างามตา จะถูกเรียกว่าถ่ำประตูสวรรค์นั่นเอง

5.ทะเลสาบซีหู (Xihu Lake)

ทะเลสาบตะวันตก หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ทะเลสาบซีหู ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีทัศนียภาพสวยงามเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี รอบด้านประกอบด้วยภูเขา 3 ลูก น้ำมีความใสราวกับกระจก และมีสิ่งก่อสร้างทางวัฒธรรมที่สวยงามอยู่รายรอบทั้งเจดีย์, เก๋งจีน, วัด, สวนแบบจีน, สวนแบบญี่ปุ่น, ศาลเจ้า จนถูกขนานนามว่าเป็น “สวรรค์บนดิน”

6.จิ่วจ้ายโกว (Jiuzhaigou)

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงระดับโลกของจีน และตั้งอยู่ในมณฑลเสฉวน ที่แห่งนี้ถูกชาวตะวันตกเรียกขานกันในนาม‘ดินแดนแห่งเทพนิยาย’ เพราะความงามประหลาดของน้ำในจิ่วไจ้โกวนั้นถือเป็นจุดดึงดูดที่สุดในบรรดาสุดยอดความงามของทิวทัศน์จิ่วไจ้โกว ทั้งในด้านรูปลักษณ์ สีสัน ความหลากหลาย อีกทั้งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามยิ่งใหญ่ ทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อเลื่องลือระดับชาติของจีน

7.พระราชวังโปตาลา (Potala Palace, Lhasa)

พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่ที่กรุงลาซา ทิเบต ประเทศจีน พระราชวังแห่งนี้อยู่เหนือกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 3,600 เมตร บนที่ราบสูงทิเบต พระราชวังซึ่งเป็นทั้งป้อมปราการ และ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 17 ตัวพระราชวังถูกทำลายและสร้างใหม่หลายครั้งหลายคราว จนถึงรัชสมัยทะไลลามะ องค์ที่ 5 ใน ค.ศ. 1617 – 82 มีพระบัญชาให้สร้างปราสาทนี้ในลักษณะของวังซ้อนวัง พระราชวังวงนอกเรียกว่า วังขาว เพราะทาสีขาว สร้างเสร็จเมื่อ ค.ศ. 1648 พระราชวังชั้นในเรียกว่า วังแดง ได้ชื่อตามผนังที่ทาสีแดง ซึ่งสร้างที่หลังวังขาวเกือบ 50 ปี พระราชวังโปตาลามีระเบียงที่มีภาพเขียนสีเรียงซับซ้อน มีทั้งบันไดไม้บันไดหิน มีห้องสวดมนต์ที่ตกแต่งสวยงาม มีรูปเคารพเกือบสองแสนองค์ ปัจจุบันพระราชวังโปตาลากลายเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานสักการะภายในวังขาว มีสำนักงาน โรงเรียนศาสนา ส่วนวังแดงเป็นส่วนที่ยังใช้ประกอบพิธีกรรมอยู่ เป็นศูนย์รวมใจของโปตาลา ยังเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ไปเพื่อศักการะสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และชมความงามของพระราชวังแห่งนี้

8.เดอะบันด์+หาดไว่ทัน (The Bund+Waitan)

เดอะบันด์ (The Bund) ที่คนจีนเรียกว่า หาดไว่ทันฝั่งเมืองเก่าเป็นที่ถ่ายทำภาพยนต์เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ จากการพัฒนาเป็นเวลาร้อยกว่าปี ปัจจุบันมีตึกสูงเรียงรายการจราจรแน่นขนัด สถาปัตยกรรมโบราณและสมัยใหม่ที่อยู่รวมตัวกันเหล่านี้ ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของนครเซี่ยงไฮ้แล้ว หาดไว่ทัน นี้ยังอยู่ใกล้ หนานจิงลู่ ถนนคนเดินเป็นแหล่งช๊อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของคนไทย และ หาดไว่ทัน นี้เรายังมองเห็น ห่อไข่มุก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ้ ต้องแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะ บันด์” จึงเรียกได้ว่ามาถึงเซี่ยงไฮ้

9.สะพานกระจกลอยฟ้า (Glass Skywalk)

The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก เหนือแคนยอน สูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผา ถือเป็นการทำลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาว และสูงที่สุดในโลกอันเดิม อย่างสะพานเหนือแคนยอนของอเมริกา หรือ The Grand Canyon skywalk ที่สูงเพียงแค่ 718 ฟุต สามารถรองรับคนได้มากกว่า 800 คนในคราวเดียว ภาพของสะพานที่จะเชื่อมสองหน้าผาสูงชันเข้าด้วยกัน ด้านล่างเป็นแคนยอน มองแล้วหวาดเสียวสุดๆ

10.วัดหนานซาน (Nanshan Temple)

ตั้งอยู่ที่ Nanshan Buddhism Culture Zone ในซันยา เกาะไหหลำ ค่าเข้าวัดหนานซานจะรวมบัตรเข้าไปยังสถานที่อื่นๆ รวมแล้วกว่า 50 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ สวนริมชายหาด วัดต่างๆ อนุสาวรีย์และรูปปั้น ส่วนอนุสาวรีย์อื่นๆ สามารถชื่นชมความงามของรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมจากจากทางเดินริมทะเลที่มีปลูกต้นมะพร้าวเรียงรายและเชื่อมต่อไปยังชายหาด มีแปลงดอกไม้ ต้นไม้เขตร้อนและธงประดับตลอดทางเดินไปยังองค์เจ้าแม่กวนอิม คุณสามารถเดินตามทางเดินนี้ออกไปยังทะเลได้ และจะมองเห็นรูปปั้นสูงตระหง่านบนฐานขนาดใหญ่ องค์เจ้าแม่กวนอิมมีพระพักตร์อันสงบนิ่ง 3 แบบให้ชม พระพักตร์หนึ่งนั้นหันไปยังเมืองซันยาที่อยู่ใกล้ๆ และอีกสองพระพักตร์หันออกไปข้างนอกไปยังทะเลจีนใต้ เจ้าแม่กวนอิมแห่งเกาะไหหลำเป็นรูปปั้นที่มีความงดงามมาก ถือเป็นเทพยดาแห่งพระพุทธศาสนาที่ขึ้นชื่อเรื่องความเมตตาปราณี ความโดดเด่นคือเป็นรูปปั้นที่สูงเป็นอันดับที่ 4 ของโลก