เมืองเก่าลี่เจียง (Lijiang Old Town)

By | July 22, 2020

เมืองเก่าลี่เจียง (Lijiang Old Town) ตั้งอยู่ในเมืองลี่เจียง (Lijiang) เป็น 1 ใน 4 เมืองเก่าของประเทศจีน ที่ล้วนถูกอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี อีก 3 เมืองที่เหลือได้แก่ เมืองเก่าหลางจงใน มณฑลเสฉวน (Langzhong Ancient Town in Sichuan) เมืองเก่าผิงเย๋าในมณฑลซานซี (Pingyao Ancient City in Shanxi) และเมืองเก่าเซ่อเสี้ยนในมณฑลอันฮุย (Shexian Ancient Town in Anhui)  ได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปีค.ศ. 1997

ที่นี่มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า เมืองเก่าต้าเหยียน (Dayan Old Town) เป็นเมืองเก่าของชาวน่าซีพื้นเมือง (Naxi Ethnic Group) ประกอบไปด้วย 1 เขตเมืองเก่า และ 4 ตำบล รวมทั้งย่านเมืองใหม่ของลี่เจียง เมืองเก่าต้าเหยียน เมืองเก่าซู้เหอ (Shuhe Old Town) เมืองเก่าไป๋ซา (Baisha Old Town) และรวมไปถึงพื้นที่บางส่วนของหุบเขาเสือกระโจน นั่นเองจร้า

ที่นี่ถูกสร้างในช่วงราชวงศ์ซ่ง (Song Dynasty) ตอนปลายไปถึงหยวน (Yuan Dynasty) ตอนต้น ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปีแล้ว! สถาปัตยกรรมทั้งหมดของเมืองเก่าลี่เจียงจะมีความแตกต่างจากที่อื่นๆ ในจีน เนื่องจากเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวน่าซีพื้นเมือง ซึ่งเป็นหนึ่งใน 56 กลุ่มชนพื้นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเผ่าหนึ่งของจีนทีเดียว โดยสถาปัตยกรรมแบบน่าซีได้รับอิทธิพลมาจาก ชาวฮั่น ไป๋ และทิเบต ทำให้ลักษณะที่อยู่อาศัยของที่ลี่เจียง จะมีหลังคามุงกระเบื้องซึ่งทำจากดินและไม้ หรือดินและหิน ประตูหน้าต่างมีการแกะสลักด้วยสีสันสะดุดตา มีต้นไม้ ดอกไม้ในและนอกบ้าน รวมถึงสร้างแบบเรียงติดๆ กันไปจนเกิดเป็นตรอก ซอก ซอย เก๋ไก๋ แปลกตาสุดๆ ปัจจุบันมีอาคารบ้านเรือนกว่า 6,200 หลัง มีคนอาศัยอยู่ในเมืองเก่ากว่า 25,000 คน และกว่า 30% เป็นชาวน่าซีนั่นเอง
หากเปรียบให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ที่นี่มีถนนอันเก่าแก่ทำหน้าที่เหมือนเป็นโครงข่ายที่เชื่อมเมืองเก่าเข้าไว้ด้วยกัน สายน้ำที่ไหลเปรียบเสมือนเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนในเมือง ร้านค้าและบาร์แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้คน และความเชื่อขนบธรรมเนียมของชาวน่าซี ก็เป็นเหมือนวัฒนธรรม และจิตวิญญาณของเมืองเก่าลี่เจียงนั่นเอง

เมืองเก่าลี่เจียงตั้งอยู่บนที่ราบสูงหยุนกุ้ย (Yungui Plateau) ที่ความสูง 2,400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เมืองเก่าแห่งนี้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) สามารถมองเห็นยอดเขาได้ด้วย หากไม่หนำใจก็เที่ยวภูเขาต่อเล้ยย

ของขึ้นชื่อที่นี่ก็มีเยอะนะจ๊ะ อย่างเช่น ขนมกินเล่นของชาวน่าซี พวก สลัด (Salad) เยลลี่ถั่วจีโต้ว (Jidou Pea Jelly) ลี่เจียงปาปา (Lijiang Baba) เป็นเค้กแบบชาวลี่เจียง หม่าปู้ผลไม้แปรรูป (Mabu Preserved Fruit) ชาถั่ว (Buttered Tea) เอ๋อร์ไขว้ (Er Kuai) เป็นเค้กข้าว หรือแม้แต่ชาบูหม้อทองแดงน่าซี (Naxi Copper Pot) โอโห้ งานนี้นอกจากกระเป๋าตังค์จะสั่นรัวๆ แล้ว ระวังน้ำหนักขึ้นด้วยน้า สลัดทิ้งก่อนกลับไม่ทันแล้วจ้า