Tag Archives: เขาสายรุ้งตันเชี่ย

ดินแดนในเทพนิยาย เขาสายรุ้งตันเชี่ย มรดกโลกของจีน

รูปภาพของภูเขาขนาดสูง ต่ำ ตั้งเรียงราย สอดแทรกด้วยริ้วสีสดใส เผยให้เห็นความสวยงามที่แปลกตา… Read More »