Tag Archives: กุ้ยหลิน

กุ้ยหลิน เมืองสวรรค์บนพิภพ

เที่ยวกุ้ยหลิน เมืองสวรรค์บนพิภพ กุ้ยหลิน มีที่มาของชื่อมาจาก ต้นขี้เหล็ก ซึ่งส่งกลิ่นหอมไปทั่วทั้งเมืองยามดอกบานในฤดูใบไม้ร่วง… Read More »