JIUZHAIGOU | ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกว

By | September 4, 2020

JIUZHAIGOU | ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกว

หุบเขา“จิ่วจ้ายโกว” (Jiuzhaigou) เป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวน ประเทศจีน มีทะเลสาบที่สวยมหัศจรรย์เหลือจะบรรยาย ยิ่งในฤดูใบไม้ร่วง สีเหลืองของใบไม้สะท้อนผ่านสีเขียวของผืนน้ำ เกิดเป็นภาพที่สะกดทุกสายตา จนในปี พ.ศ. 2535 องค์การยูเนสโกได้ประกาศพื้นที่นี้ให้เป็นมรดกโลก และเป็น World Biosphere Reserve ใน พ.ศ. 2540

JIUZHAIGOU | ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกว

อากาศ
ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี คือช่วงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่สวยที่สุด ในรีวิวนี้ก็จะได้ชมถึงช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเช่นกัน ข้อเสียคือสวยมากคนก็เยอะมาก บริษัททัวร์ก็นิยมจัดทัวร์มาจิ่วจ้ายโกวกันเยอะสุด นักท่องเที่ยวเยอะที่สุดและราคาทัวร์แพงที่สุด ช่วงแนะนำคือปลายตุลาคมจะเป็นช่วงพีคที่สุด อยากลาน้อยๆก็แนะนำช่วงวันปิยะ ติดวันหยุดยาวพอดี และใบไม้ก็สวยมากพอดีเช่นกัน ถ้าเลยตุลาคมไปแล้วมีโอกาสเจอหิมะตกสูง 10-30 ตุลาคมเป็นช่วงที่กำลังพอเหมาะ

ฤดูหนาว ช่วงนี้จะเป็นช่วงหิมะและธารน้ำเข็ง ช่วงแนะนำคือ ปีใหม่-เดือนมีนาคม ธารน้ำแข็งกำลังสวย ราคาทัวร์ก็จะถูกที่สุดด้วยเพราะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยว เพราะมันหนาวมาก ช่วงที่พีคสุดคือช่วงตรุษจีนหนาวสุดแต่ก็สวยสุดสุด น้ำตกเป็นน้ำแข็ง อย่างสวย ( นี่ก็อยากไปช่วงนี้มากเหมือนกัน)
ฤดูร้อน พฤษภาคม-เดือนสิงหาคม น้ำในทะเลสาบสีฟ้าตัดกับผืนป่าสีเขียว ช่วงนี้นักท่องเที่ยวน้อย ไม่ได้พีคอะไรมาก แต่ก็คงสวยแบบกรีนๆ เขียวๆ ฟ้าใสใส อากาศแบบเย็นสบายเดินเพลินๆ

JIUZHAIGOU | ใบไม้เปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกว