เที่ยว The Terracotta Warriors

By | August 29, 2020

เที่ยว The Terracotta Warriors

สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ คือ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของจีน เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนการของสถาปัตยกรรมโบราณของจีน และเป็นหลักฐานบ่งบอกถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ขององค์จักรพรรดิ ที่มีนักรบกองทัพหุ่นปั้นขนาดเท่าคนจริงกว่า 8,000 ตัว มีไว้เพื่อปกป้องสมบัติของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้หลังจากความตาย สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ถูกค้นพบที่ตำบลหลินถง ห่างจากเมืองซีอาน มณฑลฉ่านซี ของประเทศจีน

เที่ยว The Terracotta Warriors

จากการค้นพบกองทัพนักรบรูปปั้นของจิ๋นซีฮ่องเต้นั้น นักโบราณคดีค้นพบว่าหุ่นแต่ละตัว แต่ละรูปปั้นนั้นเหมือนมีชีวิต และมีขนาดเท่าคนจริง ลักษณะหน้าตา กริยาท่าทาง เครื่องแต่งกายไม่มีเหมือนกันเลยแม้แต่ตัวเดียว และห่างจากรูปปั้นดินเผาไปไม่ถึงหนึ่งไมล์ ได้ขุดค้นพบทหารม้าศึกทองแดง ที่สร้างด้วยมือ มีเงินและทองคำกว่า 1,720 ชิ้น นอกจากนี้ ภายใต้สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ยังคงเก็บวัตถุโบราณทางประวัติศาสตร์ และสมบัติอื่นๆ ที่ยังไม่ถูกพบอยู่อีก จึงทำให้ยังไม่สามารถประเมิณค่าของที่ถูกซ่อนอยู่ภายในได้ในขณะนี้้ โดยเฉพาะพระราชวังใต้ดินที่ถูกสร้างอยู่ในระดับที่ลึกที่สุด ถูกตรวจสอบว่าภายในสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้มีสารปรอทจำนวนมาก ซึ่งตรงกับบันทึกของซือหม่าเสี่ยน ที่ได้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จีนกว่า 2000 ปี