เที่ยวย่าติง (Yading Nature Reserve), เขตเต้าเฉิง

By | September 8, 2020

เที่ยวย่าติง (Yading Nature Reserve), เขตเต้าเฉิง

เที่ยวย่าติง (Yading Nature Reserve), เขตเต้าเฉิง

ย่าติง (Yading Nature Reserve) เป็นพื้นที่ชนบทในเขตเต้าเฉิง (Daocheng County) ในเขตปกครองตนเองทิเบตกานจือ (Ganzi Tibetan Autonomous Prefecture) ในมณฑลเสฉวน (Sichuan Province) จัดเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาหลักของเมืองแชงกรีลา (Shangri-La) กันเลยทีเดียว ย่าติงเป็นเมืองเล็กๆ ทางตะวันออกของที่ราบสูงชิงไห่ – ทิเบต (Qinghai-Tibet Plateau) อยู่ตอนกลางของภูเขาเหิงต้วน (Hengduan Mountains) สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,700 เมตร

วิวที่นี่เหมือนสวรรค์ดีดีนี่เอง ทะเลสาบใสกิ๊ง ทิวเขาส๊วยสวยยย เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าสุดลูกหูลูกตา ต้นไม้พลิ้วไหว แล้วยังสุดยอดบ่อน้ำพุร้อนอีก เอาอัลไลมาแลกก็ไม่ย๊อมม ไม่แปลกใจว่าที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของจีน ด้วยความมหัศจรรย์ของภูมิประเทศแบบที่ราบสูงอันสวยบริสุทธ์ จึงได้ฉายา ดินแดนบริสุทธิ์แห่งสุดท้ายบนโลก (The Last Pure Land on Earth) แชงกรีลาแห่งใหม่ (The Last Shangri-La) และดินแดนศักดิ์สิทธิ์ภายใต้ดวงอาทิตย์ (The Holy Land in The Sun)

เที่ยวย่าติง

เที่ยวย่าติง