เที่ยวปักกิ่ง ชม 5 สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของโลก

By | February 18, 2021

1. จัตุรัสเทียนอันเหมิน

เที่ยวปักกิ่ง

เที่ยวปักกิ่ง ชื่นชมประวัติศาสตร์ จัตุรัสเทียนอันเหมิน มาจากคำว่า ‘เทียน’ แปลว่า ฟ้า ‘อัน’ แปลว่า ผาสุก ‘เหมิน’ แปลว่า ประตู นักท่องเที่ยวต่างพากันมาเที่ยวปักกิ่งเพื่อสัมผัสกับจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดตะวันตก 500 เมตร รวมอาณาบริเวณทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตรเลยทีเดียว โดยสามารถจุประชากรได้ถึงหนึ่งล้านคน จัตุรัสแห่งนี้ เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศจีน มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ประเทศจีนที่ยิ่งใหญ่ เป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ จัตุรัสเทียนอันเหมินล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมี หอรำลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน

2. พระราชวังกู้กง หรือพระราชวังต้องห้าม

เที่ยวปักกิ่ง

ไม่ไกลกันนี้ ถัดไปทางตอนเหนือของจัตุรัสเทียนอันเหมิน นักท่องเที่ยวปักกิ่งจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังกู้กง ซึ่งหมายถึงพระราชวังเดิม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จื่อจิ้นเฉิง แปลว่า พระราชวังต้องห้าม THE FORBIDDEN CITY เพราะถือกันว่าจักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์  พระราชวังจึงเป็นสิ่งต้องห้าม ที่คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้ เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และสืบทอดยาวนานตั้งแต่ราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร มีอาคารจำนวน 800 หลัง ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง พานักท่องเที่ยวปักกิ่ง ชื่นชมความงามของ ตำหนักว่าราชการพระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา นอกจากนี้ พระราชวังต้องห้ามยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่มาเที่ยวปักกิ่งแล้วต้องไม่พลาดที่จะมาเยี่ยมชมความอลังการของพระราชวังต้องห้ามแห่งนี้ ซึ่งไม่นานมานี้ ทางรัฐบาลจีนได้มีนโยบายจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวปักกิ่งที่เข้ามาเยี่ยมชมพระราชวัง เพื่อที่จะอนุรักษ์และคงสภาพของอาคารและสวนหย่อมไว้

3. พระราชวังฤดูร้อน

เที่ยวปักกิ่ง

จากนั้นนำท่านเที่ยวปักกิ่งกันต่อ สัมผัสกับความงามที่แสนอัศจรรย์ของ พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน” ของพระนางซูสีไทเฮา ก่อนหน้านี้เคยเป็นสถานที่ที่เจ้านายผู้ปกครองในระบบศักดินานิยมมาพักผ่อนตากอากาศ โดยจักรพรรดิต่อมาอีกหลายพระองค์โปรดเสด็จมาประทับทรงงาน ตลอดจนว่าราชการแผ่นดินที่พระราชวังฤดูร้อนนอกเขตพระราชฐาน จนทำให้พระราชวังฤดูร้อนมีบทบาทสำคัญในด้านเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ห่างจากพระราชวังต้องห้ามไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ประกอบด้วยเนินเขาสูง 60 เมตร มีพระตำหนักอยู่บนเนิน และทะเลสาบคุนหมิงที่เกิดจากเกิดจากการใช้แรงงานคน ขุดดินขึ้นไปถมเป็นเนินเขา เพื่อสร้างเป็นพระตำหนัก พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวน มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาเกือบพันปี และได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ \”พระราชวังฤดูร้อนและอุทยานในกรุงปักกิ่ง\” มีภูมิประเทศเป็นขุนเขางดงามประดุจดังภาพวาด อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อน อีกทั้งไม่ไกลจากเมืองหลวงมากนัก 

4. กำแพงเมืองจีน

มาเมืองจีนเที่ยวปักกิ่งทั้งที คงไม่มีใครไม่รู้จักกับ กำแพงเมืองจีน เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง เมื่อครั้งสมัยจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยแรงงาน เลือดเนื้อ และชีวิตของคนนับล้านคน เป็นกำแพงที่มีลักษณะเป็นป้อมคั่นเป็นช่วงๆ เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกฮั่น ที่จะเข้ามารุกรานจีนตามแนวชายแดนทางเหนือ เป็นกำแพงหมื่นลี้ที่เดิมบันทึกไว้ว่ามีความยาว 8,850 กิโลเมตร แต่ปัจจุบันวัดได้ยาวกว่าเดิมถึงสองเท่า คือ 21,196.18 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 15 มณฑลทั่วประเทศ มาเที่ยวปักกิ่งทั้งทีต้องมาสัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งนี้ให้ได้

5. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

เที่ยวปักกิ่งชมสถานที่สำคัญๆ ของโลกกันแล้ว มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประเทศจีนกันบ้าง นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ชื่อ ภาษาอังกฤษว่า Beijing Waxworks Palace of Ming Dynasty หมายถึง พระราชวังหุ่นขึ้ผึ้งราชวงศ์หมิงแห่งนครปักกิ่ง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอาคารชั้นเดียว จัดแสดงประวัติและผลงานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งราชวงศ์ นำโดย จูหยวนจาง จนรุ่งเรืองและล่มสลายที่น่าเศร้า ให้ท่านได้เดินชมหุ่นขี้ผึ้งที่เล่าเรื่องราวแต่ละฉาก รวมทั้งสิ้นถึง 26 ฉาก แต่ละฉากมีขนาดสมจริงมีคำบรรยายให้ทราบความเป็นมาของฉากนั้นๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศจีนได้เป็นอย่างดี

เที่ยวปักกิ่ง ชม 5 สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของโลก