ขอวีซ่าจีนแบบละเอียดยิบ ทำเองได้ ง่ายนิดเดียว

By | April 26, 2020

รู้หรือไม่? จะไปเที่ยวจีนเราต้องขอวีซ่าก่อนเข้าจีนนะคะทุกคน วันนี้เราจะพามาดูวิธีการขอวีซ่าจีนแบบละเอียดยิบ ทำเองได้ ง่านนิดเดียว

สถานที่ยื่นวีซ่า:

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แฟกซ์ 02-207-5988,022075933 Call Center 02-207-5888

วันเปิดทำการ :วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน

  1. แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่า V. 2013
  1. หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และต้องมีหhttps://www.visaforchina.org/BKK_TH/generalinformation/downloads/278317.shtmน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
  2. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ใบ พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนา
  3. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
  4. ใบจองโรงแรม-ที่พัก
  5. รูปถ่าย 2 นิ้ว ฉากขาว 1 รูป (ติดตรงหน้าแรกของแบบฟอร์ม)

รูปถ่ายต้องเป็นภาพสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น หน้าตรง ไม่สวมหมวก เปิดหู เปิดหน้าผาก เสื้อที่ใส่ต้องไม่ใช่เสื้อแขนกุด ไม่ใช่สีขาว เป็นชุดสุภาพ ไม่อนุญาตชุดข้าราชการ ชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดรับปริญญา และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

 

ตัวอย่างภาพถ่าย

 

กรณีให้ผู้อื่นยื่นแทน

กรณีให้ผู้อื่นยื่นแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนา บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลายเซนต์รับรองสำเนา

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

การยื่นเอกสาร

ปัจจุบันการยื่นขอวีซ่าจีน ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าจะต้องไปยื่นคำร้องที่ ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน (Chinese Visa Application Service Center) อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ซึ่งจะมีการให้บริการ 2 แบบ คือ แบบธรรมดา (รับวีซ่าภายใน 4 วันทำการ) และแบบเร่งด่วน (รับวีซ่าภายใน 2 วันทำการ)

โดยจะมีขั้นตอนการยื่นดังนี้

  1. รับคิวที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์

แบบธรรมดา เปิดรับคิว ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.

แบบเร่งด่วน เปิดรับคิว ตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น.

  1. เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารเบื้องต้นและเขียนคิวให้ แล้วไปรอยื่นเอกสารในโซนที่เจ้าหน้าที่บอก
  2. ยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ในเคาน์เตอร์ที่กำหนด
  3. เมื่อตรวจเอกสารเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะให้ใบนัดรับวีซ่า

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน ประเภทท่องเที่ยว

   – แบบธรรมดา

การเข้าประเทศ 1 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท

การเข้าประเทศ 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท

   – แบบเร่งด่วน

การเข้าประเทศ 1 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 2,550 บาท

การเข้าประเทศ 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 3,550 บาท

ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนจะต้องชำระเป็นเงินสดที่เคาน์เตอร์เท่านั้น โดยจะชำระในวันที่มารับวีซ่า ซึ่งเวลาที่รับชำระเงินและรับเอกสารคืนนั้นจะอยู่ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น.

 

ข้อควรจำ:

1. เคาท์เตอร์ที่ให้บริการรับคำร้องประเภทด่วนพิเศษ (รับเอกสารคืนภายใน 15.30 น.ของวันเดียวกัน) กรุณายื่นแบบฟอร์มคำร้องภายในเวลา 11:00 น.

2. กรุณาหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก ได้แก่ วันจันทร์ วันอังคาร และวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์

3. ควรที่จะยื่นขอวีซ่าก่อนหน้า 1 เดือน เเต่ไม่ควรยื่นขอล่วงหน้าเกิน 3 เดือนเพราะว่าระยะเวลาวีซ่าจีนนั้นโดยทั่วไปมีระยะเวลาเเค่ 3 เดือน

หากว่าได้ทำเรื่องยื่นขอวีซ่าเร็วเกินไปอาจจะทำให้วีซ่าหมดอายุเร็วก่อนที่คุณจะเดินทางไปยังประเทศจี